top of page
IMG_6851.JPG
YOU.png

Are the

Key to

EMpowerment & Innovation

Ok, ik geef toe, het woord manipulatieontmijner is een neologisme.

We vinden woorden uit als de tijd daar rijp voor is...

 

Elk contact is een interactie die versterkend of verzwakkend kan zijn. Als het over onszelf gaat, hebben we dat niet of pas laat door. Als het over een ander gaat, zien we het voor onze ogen gebeuren. Samen met jou detecteer ik de gevoelige plekken in jouw ecosysteem die een bron zijn voor manipulatieve beïnvloeding. Eens we die blinde vlekken kunnen erkennen, ben je in staat deze om te vormen en te ontginnen. Onder elk gevoelig plekje zit een potentieel talent. Het ontdekken van goud dus, binnen jouw ecosysteem als mens, als partner, als ondernemer en als bedrijf. AkemiYOU verheldert je onderliggende wegdrijf-veren zodat je zelf je autoriteit kan opnemen.

 

________________________________

ma•ni•pu•la•tie de ~ (v.), ~s 1 het toepassen van kunstgrepen, meestal om iem. te bedriegen; genetische ~het bewust beïnvloeden van het erfelijk materiaal 2 ongemerkt beïnvloeden.

 

ont•mij•nen 1 van mijnen ontdoen > mijn de ~, ~en 1 plaats waar ertsen, steenkool enz. worden gedolven 2 […] 3 «mil.» met ontplofbare stof gevuld toestel dat bij aanraking explodeert; een drijvende ~; een magnetische ~; ~en vegen zeemijnen opsporen en onschadelijk maken 4 «mil.» uitgeholde ruimte, met ontploffende stoffen gevuld, onder vijandelijke stellingen 5 […]

Model 02.jpg

Ake Mi versus YOU

Celine006spiegel_edited.jpg

WIB (re)Connect

- Je sens donc je suis -
Handtekening goud2.png
Wens je graag op de hoogte te blijven dan kan je je hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Bedankt voor de inzending!

Opgelet! Onze mails komen soms in de ongewenste mail terecht. Dit is eenvoudig op te lossen door vanuit de ongewenste mail via de rechter muisknop 'Afzender nooit blokkeren' te selecteren.

bottom of page