top of page

AkemiYOU Come to business

Mi versus YOU: in je onderneming staan vanuit eigenwaardecreatie.

AY A-player

Ten voordele van je eigen ecosysteem en toch niet ten nadele van een andere dat maakt van jou een eerste klas impactondernemer. Het vergt echter voortdurend keuzes durven maken vanuit een verhoogd (zelf)bewustzijn.

 

 

Dubbelchecken of een beslissing wel of niet bij je past? Als je je bedrijf in lijn wil brengen met je eigen identiteit en je wil niet misleid worden door je interne (weg)drijfveren dan is sparren met een neutrale, externe persoon geen overbodige luxe.

AY Business

_edited.png

Ben jij het teamlid dat je wil zijn?

Ervaar jij passief-agressief gedrag in je team?

Betrap je jezelf erop je zin te willen doordrukken vanuit (on)macht?

AY Business is een proactief crisismanagementtraject in teamverband. Het grootste rendement haal je vlak vòòr een nakende crisis (‘jawel, precies op het moment dat jij denkt: het begint hier weer te rommelen’) of kort erna ter herstel van het menselijk kapitaal én ter voorkoming van een volgende episode.

AY Code

IMG_2239_edited.jpg

Vormen jullie een team dat de moed heeft om te investeren in je onderneming?

Erken je dat blinde vlekken de vruchtbare fit & flow jullie waardecreatie in de weg staan?

 

Dan is het tijd om je ecosysteem fine te tunen en je team doorheen een duurzame transmutatie te laten leiden.

Ok, ik geef toe, het woord manipulatieontmijner is een neologisme.

We vinden woorden uit als de tijd daar rijp voor is...

 

Elk contact is een interactie die versterkend of verzwakkend kan zijn. Als het over onszelf gaat, hebben we dat niet of pas laat door. Als het over een ander gaat, zien we het voor onze ogen gebeuren. Samen met jou detecteer ik de gevoelige plekken in jouw ecosysteem die een bron zijn voor manipulatieve beïnvloeding. Eens we die blinde vlekken kunnen erkennen, ben je in staat deze om te vormen en te ontginnen. Onder elk gevoelig plekje zit een potentieel talent. Het ontdekken van goud dus, binnen jouw ecosysteem als mens, als partner, als ondernemer en als bedrijf. AkemiYOU verheldert je onderliggende wegdrijf-veren zodat je zelf je autoriteit kan opnemen.

 

________________________________

ma•ni•pu•la•tie de ~ (v.), ~s 1 het toepassen van kunstgrepen, meestal om iem. te bedriegen; genetische ~het bewust beïnvloeden van het erfelijk materiaal 2 ongemerkt beïnvloeden.

 

ont•mij•nen 1 van mijnen ontdoen > mijn de ~, ~en 1 plaats waar ertsen, steenkool enz. worden gedolven 2 […] 3 «mil.» met ontplofbare stof gevuld toestel dat bij aanraking explodeert; een drijvende ~; een magnetische ~; ~en vegen zeemijnen opsporen en onschadelijk maken 4 «mil.» uitgeholde ruimte, met ontploffende stoffen gevuld, onder vijandelijke stellingen 5 […]

Model 02.jpg

Ake Mi versus YOU

bottom of page